Archive

TREDU Santalahdentie // interior design // Tampere 2016

Kohteen laajuus 20 000m2. Irtokalustesuuunnittelun laajuus n. 9300m2. Suunniteltavaan urakkaan kuului kiintokalustesuunnittelu, sisävärityssuunnittelua yhdessä arkkitehtien kanssa, irtokaluste- ja tekstiilisuunnitelmat, sekä irtokalusteiden tarjouskilpailutusdokumenttien laadinta. Suunnitellut oppimisympäristöt olivat hyvin monimuotoisia, koska Tredun toimipisteessä Santalahdentie 10:ssä annetaan mm. perusopetusta, maahanmuuttajakoulutusta, matkailuravitsemus- ja talousalan koulutusta, sosiaali- ja terveysalan sekä hius-

0