TREDU Santalahdentie // interior design // Tampere 2016

Kohteen laajuus 20 000m2. Irtokalustesuuunnittelun laajuus n. 9300m2.

Suunniteltavaan urakkaan kuului kiintokalustesuunnittelu, sisävärityssuunnittelua yhdessä arkkitehtien kanssa, irtokaluste- ja tekstiilisuunnitelmat, sekä irtokalusteiden tarjouskilpailutusdokumenttien laadinta. Suunnitellut oppimisympäristöt olivat hyvin monimuotoisia, koska Tredun toimipisteessä Santalahdentie 10:ssä annetaan mm. perusopetusta, maahanmuuttajakoulutusta, matkailuravitsemus- ja talousalan koulutusta, sosiaali- ja terveysalan sekä hius- ja kauneudenhoitoalan koulutusta. Suunnittelualueeseen kuului mm. teorialuokat, ammattiopetusluokat, kahvila, kirjasto ja hyvinvointipalvelukeskus ja neuvottelutilat.

 

Date

4.3.2016

Category

Interior design